Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

Tiền thân là Trường Trung cấp Đam San được thành lập vào ngày 07/9/2010. Địa điểm đào tạo ban đầu của trường là số 16 B Nguyễn Văn Trỗi – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.

Năm 2017 trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, định hướng phát triển của nhà trường, Ban lãnh đạo trường đã thống nhất xây dựng đề án xin phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Đam San.

Ngày 12/4/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-LĐTBXH cho phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.