1. SỨ MỆNH:

Với giá trị cốt lõi Thực học – Thực hành – Thực nghiệp, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên là cơ sở đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

  1. TẦM NHÌN:

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên có tầm nhìn vươn lên trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề hàng đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên và khắp cả nước. Không dừng lại ở đó, với tiềm năng của trường và sự cố gắng, nỗ lực của Ban giám hiệu, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên phấn đấu đào tạo thế hệ sinh viên năng động, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu hội nhập với thế giới, đáp ứng đủ yêu cầu dù khắt khe nhất của mọi thị trường lao động.