I. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
184a/QĐ-CĐBKTN27/9/2019Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp, cao đẳngXem
2116/QĐ-CĐBKTN22/10/2019Quyết định ban hành quy định về đánh giá môn học tổ chức đào tạo theo niên chếXem
3135/QĐ-CĐBKTN22/11/2019Quyết định ban hành quy định về đánh giá môn học tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉXem
4120a/QĐ-CĐBKTN05/11/2019Quyết định ban hành Quy chế đào tạo liên thôngXem
5134/QĐ-CĐBKTN29/05/2020Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt độngXem
613/QĐ-CĐBKTN16/01/2020Quyết định ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viênXem
756a/QĐ-CĐBKTN08/08/2019Quyết định ban hành quy định về đánh giá xếp loại nhà giáoXem
861a/QĐ-CĐBKTN29/08/2019Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp – Cao đẳngXem