Nghiệp vụ thanh vận là gì? Nghiệp vụ thanh vận học những gì?

1. Nghiệp vụ thanh vận là gì?

Giống với những tổ chức chính trị- xa hội khác, nhiệm vụ chính của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên là tập hợp đoàn viên – thanh niên vào tổ chức và chung tay thực hiện phong trào xây dựng, phát triển quê hương, bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Để làm được điều này, mỗi càn bộ Đoàn cần phải được trang bị những kỹ năng về nghiệp vụ thanh vận.

Nghiệp vụ thanh vận nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ điều hành, tổ chức hoạt động và vận động, tập hợp thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Nghiệp vụ thanh vận là gì? Nghiệp vụ thanh vận học những gì?

Nghiệp vụ thanh vận là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của Đảng , là bộ phận quan trọng của công tác dân vận nói chung

Công tác thanh vận được xem là một bộ phận quan trọng của công tác dân vận Đảng. Nghiệp vụ thanh vận được xem là khâu trọng yếu trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn.

2. Nghiệp vụ thanh vận học những gì?

Trong quá trình đào tạo Nghiệp vụ thanh vận, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội; những kinh nghiệm trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; các lĩnh vực mang tính chính trị – thời sự, các vấn đề bức thiết của xã hội; các luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tình hình tôn giáo, dân tộc và công tác tôn giáo, dân tộc… Đây được đánh giá là những chuyên để thực tế, bổ ích, giúp cán bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và ĐV-TN ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt công tác thanh vận như kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sự kiện, chương trình, kỹ năng quản trò và các bài nhảy, múa trong sinh hoạt tập thể.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể vận dụng những kiến thức về mặt lý luận cũng như kỹ năng đã tiếp thu được tại lớp để xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như tham mưu các chương trình tại địa phương, đơn vị theo hướng phát huy tính xung kích tình nguyện của thanh niên, qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình thành công trong công tác vận động thanh niên, là thủ lĩnh thanh niên xuất sắc.

3. Nghiệp vụ thanh vận học những môn gì?

Để giúp bạn hiểu rõ về chương trình học Nghiệp vụ thanh vận, bài viết xin chia sẻ chi tiết nội dung của các học phần. Cụ thể như sau:

Nghiệp vụ thanh vận là gì? Nghiệp vụ thanh vận học những gì?

Chương trình Nghiệp vụ thanh vận sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, học viên

Tâm lý thanh thiếu nhi

 • Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi
 • Ngôn ngữ
 • Tâm lý thanh niên
 • Tâm lý thiếu nhi
 • Tâm lý nhóm tập thể
 • Giới, giới tính
 • Xử lý tình huống trong tâm lý thanh thiếu nhi

Công tác giáo dục

 • Lược sử Việt Nam
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
 • Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
 • Công tác giáo dục truyền thống
 • Công tác giáo dục pháp luật và ý thức công dân
 • Công tác giáo dục lý tưởng và truyền cảm lý tưởng

Kỹ năng hoạt động cơ bản của thanh thiếu nhi

 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng nói chuyện trước công chúng
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
 • Xử lý tình huống trong giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Những bài hát sinh hoạt tập thể
 • Múa cộng đồng
 • Sáu điệu nhảy Việt Nam

Công tác tổ chức xây dựng đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
 • Những vấn đề cơ bản về chi đoàn
 • Kết nạp đoàn viên mới
 • Chương trình rèn luyện đoàn viên
 • Sinh hoạt chi đoàn
 • Công tác quản lý đoàn viên
 • Kết nạp đoàn viên danh dự- Trưởng thành Đoàn- Trao thẻ Đoàn
 • Công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn
 • Tổ chức đại hội chi đoàn các cấp
 • Thực hành đại hội của Đoàn
 • Công tác cán bộ của Đoàn
 • Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
 • Công tác khen thưởng, kỷ luật của Đoàn
 • Công tác chỉ đạo Đoàn
 • Công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu của Đoàn
 • Quy trình kết nạp đoàn viên ưu tú
 • Hướng dẫn thể thức văn bản và phương pháp soạn thảo một số văn bản của Đoàn
 • Lao động của người cán bộ đoàn
 • Xử lý tình huống trong công tác xây dựng đoàn

Công tác tổ chức, xây dựng hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

 • Lược sử hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
 • Điều lệ hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
 • Các cuộc vận động- Chương trình hành động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Công tác thiếu nhi

 • Lược sử Đội Thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh
 • Đoàn với công tác thiếu thi
 • Tổ chức đội Thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, còn có một số học phần khác như Phương pháp tổ chức giáo dục, Dân số- Sức khỏe- Môi trường, Kỹ năng hoạt động thanh niên,…

Trên đây là thông tin tổng quan về Nghiệp vụ thanh vận được ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên tổng hợp. Hi vọng bài viết đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn tìm hiểu chương trình nghiệp vụ hiệu quả.

https://credit-n.ru/order/zaim-cashadvisor.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *