Trường cao đẳng bách khoa tây nguyên

Phòng Tuyển Sinh

Điện thoại: 02628.551.558 – 02628.551.559
TP: Hoàng Thùy Dung ĐT: 0984.004.045
Email:hoangdungtnt2001@gmail.com

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 02628.466.879 – 02628.551.557
TP: Bùi Thị Minh Hạnh
ĐT: 038.630.3327 Email:minhhanhbisi@gmail.com

Thông tin liên hệ

Học viên đăng ký toàn site