PHIẾU KHẢO SÁT NGÀNH HỌC

Khi tham gia khảo sát các em sẽ có Cơ hội nhận laptop dell hàng tuần và học bổng tại Trường Cao đẳng bách Khoa Tây Nguyên

3 Chiếc điện thoại SamSung Galaxy A11

Trị giá: 3.650.000

50 BALO NHẬP HỌC

Tri giá 500.000

50 SUẤT HỌC BỔNG

Trị giá: 2.000.000/1 suất