Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

 

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Tại hầu hết các doanh nghiệp, bộ phận kế toán thường được chia thành kế toán tổng hơp và kế toán chi tiết. Kế toán tổng hợp được hiêu là bộ phận thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng tại những công ty, doanh nghiệp

Vị trí này giữ vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần có một kế toán tổng hợp để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính một cách chính xác nhất.

Người kế toán tổng hợp cần có sự hiểu biết cũng như nắm rõ các phân hành, sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và những chuẩn mực kế toán. Đây cũng là người kiểm tra, đánh giá, đảm bảo sự chính xác và phản ánh đúng số liệu và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doạnh nghiệp.

Các nghiệp vụ của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
 • Lập các báo cáo thuế.
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến

2. Mô tả công việc cụ thể của kế toán tổng hợp

Các công việc của kế toán tổng hợp cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra cũng như theo dõi các diễn biến thị trường nhằm quản lý doanh nghiệp đạt hiệu suất tốt hơn.

Công việc hàng ngày của người kế toán tổng hợp

Thực hiện điều phối hoạt động và giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nhân viên kế toán khác

Thu thập, xử lý thông tin và số liệu kế toán cũng như những chứng từ kế toán phát sinh như: Các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động thu- chi tiền.. Đồng thời,hạch toán thu nhập, chi phí , khấu hao, công nợ, thuế GTGT..

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là người quản lý, đảm trách nhiều công việc khác nhau

Đây cũng là người trực tiếp theo dõi và quản lý công nợ, theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, tủ lệ hao hụt cũng như phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang..

Thực hiện kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng hóa tồn kho, thời gian tồn kho tại từng kho tông qua kế toán tổng hợp kho.

Công việc hàng tháng của kế toán tổng hợp

Bên cạnh công việc hàng ngày thì hàng tháng, kế toán tổng hợp còn đảm trách những nhiệm vụ sau:

Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và theo định mức sản phẩm

Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương

Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ. Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao..

Kiểm kê tài sản cố định 6 tháng, đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết cho các khoản phân bổ, trả trước , tích trước lương hàng tháng

Kiểm kê tài sản cố định theo định kỳ 6 tháng. Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển

Lập báo cáo thuế theo quy định, theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đoan GTGT đầu ra, đầu vào và lập các báo cáo nội vụ theo yêu cầu của nhà quản lý.

Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp

Hàng quý, những công ty, doanh nghiệp cần nộp tờ khai tính thuế. Vì vậy , kế toán tổng hợp cần làm những công việc sau:

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý

Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Lập báo cáo nội bộ, tổng hợp số liệu hạch toán tử các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

Trên đây là mô tả công việc hàng ngày, hàng tháng và hàng quý của kế toán tổng hợp. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc của vị trí kế toán tổng hợp.

 

https://credit-n.ru/order/kreditnye-karty-reiffeizen.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *