Ngày 12/11/2023, “Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk năm 2023” chính thức bế mạc sau 2 ngày thi đấu.