I. Chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

Tên chương trìnhNgành đào tạoBậc đào tạo
Điều dưỡngĐiều dưỡngCao đẳng
DượcDượcCao đẳng
Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinCao đẳng
Hướng dẫn du lịchHướng dẫn du lịchCao đẳng
Quản trị văn phòngQuản trị văn phòngCao đẳng
Tiếng anhTiếng anhCao đẳng
Công nghệ ô tôCông nghệ ô tôCao đẳng
Chăn nuôi – Thú yChăn nuôi – Thú yCao đẳng
Y sỹY sỹTrung cấp
Quản lý và kinh doanh Du lịchQuản lý và kinh doanh Du lịchTrung cấp
Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinTrung cấp
Công nghệ ô tôCông nghệ ô tôTrung cấp
Chăn nuôi – Thú yChăn nuôi – Thú yTrung cấp

II. Cơ sở vât chất

Về cơ sở vật chất

Tổng diện tích xây dựng các hạng mục công trình của Nhà trường 45.227 m2. Trong đó:

– Khu hiệu bộ và khu hành chính : 05 phòng ( 30m2/ phòng)

+ Phòng Ban Giám Hiệu

+ Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Tuyển sinh – CTHSSV

+ Phòng chờ giảng GV

– Số phòng học lí thuyết: 16 phòng (65 m2/phòng)

– Số Phòng thực hành: 12 phòng, diện tích ( 65m2/phòng). Bao gồm:

+ Phòng thực hành máy vi tính

+ Phòng thực hành phần cứng máy tính

+ Phòng thực hành mạng máy tính

+ Phòng thực hành ứng dụng phần mềm

+ Phòng thực hành Kỹ thuật điều dưỡng

+ Phòng thực hành Tiền lâm sang

+ Phòng thực hành Sản nhi – Kế hoạch hóa gia đình

+ Phòng thực hành Y học cổ truyền – Dược

+ Phòng thực hành Phục hồi chức năng

+ Phòng thực hành Giải phẫu – Hình thái học

+ Phòng thực hành Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh

+ Phòng thực hành Sức khỏe cộng đồng

– Thư viện: 01 phòng ( 60 m2).

– Hội trường: 01 phòng( 150 m2 )

– Khu vệ sinh: 2 khu (100 m2).

– Phòng Căn tin: 100 m2