CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:138e/2020/QĐ-CĐBKTN  ngày 07 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên)

 • Tên ngành:Hướng dẫn du lịch
 • Mã ngành: 6810103
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, có kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động hướng dẫn du lịch.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Hiểu đúng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; hiểu được các kiến thức tin học, ngoại ngữ;

+ Biết rõ cách làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế cơ bản như: Quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý nhà nước về du lịch,  marketing du lịch;

+ Hiểu rõ kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, tổ chức sự kiện, lịch sử văn minh thế giới, tiến trình lịch sử Việt Nam, các dân tộc Việt Nam;

+ Vận dụng được kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, văn học dân gian Việt Nam, lịch sử kinh tế Việt Nam, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ thanh toán, môi trường và An ninh- an toàn trong du lịch;

+ Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn các đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện được các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, An ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Sử dụng được 02 ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế;

+ Làm được các công việc một cách độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn.

 1. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

– Chính trị, pháp luật:

     + Hiểu được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     + Hiểu rõ đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

     + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật.

     + Nắm vững việc phòng chống tham nhũng.

– Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Ý thức trong lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao;

+ Ý thức trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ hướng dẫn;

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các khu du lịch, giải trí.

+ Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng hướng dẫn du lịch, sinh viên  có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như:

– Hướng dẫn tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế)

– Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hướng dẫn viên, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các tổ chức du lịch.

– Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các tổ chức lữ hành và hướng dẫn.

 1. 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
 • Số lượng môn học: 36
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 96 Tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 2085 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 828 giờ; Thực hành, thực tập: 1582 giờ; Kiểm tra: 110 giờ.
 1. Nội dung chương trình:
Mã MHTên môn họcSố tín chỉThời gian học tập (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luậnKiểm tra
ICác môn học chung1943515725523
MH01Giáo dục chính trị37541295
MH02Pháp luật23018102
MH03Giáo dục thể chất2605514
MH04Giáo dục quốc phòng và An ninh37536354
MH05Tin học37515582
MH06Tiếng anh612042726
IICác môn học chuyên môn772085671132787
II.1Các môn học cơ sở3061531426734
MH07Kỹ năng giao tiếp24515282
MH08Nghiệp vụ văn phòng24525182
MH09Văn học dân gian Việt Nam4605703
MH10Lịch sử kinh tế Việt Nam3454203
MH11Marketing du lịch24512303
MH12Nguyên lí kế toán24515282
MH13Tổng quan du lịch và khách sạn2302802
MH14Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch37530396
MH15Văn hóa Việt Nam37530423
MH16Nghiệp vụ lễ tân24515282
MH17Các dân tộc Việt Nam34515282
MH18Địa lý du lịch Việt Nam26030264
II.2Các môn học, mô đun chuyên môn 471470357106053
MH19Ngoại ngữ chuyên ngành 1310530705
MH20Ngoại ngữ chuyên ngành 2310530705
MH21Ngoại ngữ chuyên ngành 3310530705
MH22Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam37515564
MH23Nghiệp vụ thanh toán24515282
MH24Tổ chức sự kiện36030273
MH25Quản lý nhà nước về du lịch3454203
MH26Môi trường và An ninh – an toàn trong du lịch24515273
MH27Lịch sử văn minh thế giới24515282
MH28Tiến trình lịch sử Việt Nam26030282
MH29Văn hóa ẩm thực24515273
MH30Nghiệp vụ lữ hành37530414
MH31Nghiệp vụ hướng dẫn 139060273
MH32Nghiệp vụ hướng dẫn 23900819
MH33Thực tập nghề nghiệp524002400
MH34Khóa luận tốt nghiệp524002400
Môn học thay thế
MH35Kỹ năng chăm sóc khách hàng24515282
MH36Quản trị dịch vụ lưu trú37515564
Tổng cộng9625208281582110

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1.  Các môn học chung theo quy định của Bộ lao động thương binh và Xã hội .

4.2.  Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang hoạt động phù hợp với ngành nghề đào tạo.

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa

TTNội dungThời gian
1Thể dục, thể thao5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2Văn hoá, văn nghệ

Qua các phương tiện thông tin đại chúng sinh hoạt tập thể

– Ngoài giờ học hàng ngày

– 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi trong tuần.

3Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, người học có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu.

 

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

4Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thểĐoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật.

5

Thăm quan, dã ngoạiMỗi học kỳ 1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

– Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ.

– Phòng Đào tạo, Khảo thí và các Khoa có trách nhiệm tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học cho Sinh viên.

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

– Tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình học theo quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian bị đình chỉ học tập.

– Sau khi được xét công nhận tốt nghiệp sinh viên được cấp bảng điểm và bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng với danh hiệu “ Cử nhân Thực hành Hướng dẫn du lịch”

4.5. Các chú ý khác

– Trên cơ sở số môn học trong chương trình dạy, xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt.

– Khi thực hiện các bài giảng cần phải vận dụng phù hợp đối với các “điều kiện thực hiện” của mỗi môn học, vận dụng linh hoạt để đảm bảo cho sinh viên đạt được mục tiêu chung của chương trình đã được phê duyệt.

– Thực hành nghề nghiệp tại cơ sở để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ của sinh viên. Do vậy việc lựa chọn hình thức thực hành cũng như phân bổ thời gian tùy điều kiện từng cơ sở có thể lựa chọn hình thức cho phù hợp nhưng đảm bảo thời lượng đã phê duyệt.